مزایدهمناقصه و استعلام

 • تاریخ شروع : 1398/06/30
 • تاریخ پایان : 1398/07/13
 • تاریخ بازگشایی : 1398/07/17
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/06/24
 • تاریخ پایان : 1398/07/07
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

خرید و نصب دیواره سنگ نوردی(سرعت دو لاین موازی)

 • تاریخ شروع : 1398/06/17
 • تاریخ پایان : 1398/06/23
 • تاریخ بازگشایی : 1398/06/24
مشاهده

شهرداری بهارستان درنظردارد با استناد به مجوز شماره ۱۷۲۴/ش ب شورای محترم اسلامی شهربهارستان نسبت به برگزاری مزایده عمومی با شرح شرایط زیر اقدام نماید

 • تاریخ شروع : 1398/01/12
 • تاریخ پایان : 1398/01/21
 • تاریخ بازگشایی : 1398/01/26
مشاهده

 • تاریخ شروع :
 • تاریخ پایان :
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد